Help Make a Difference

Sunday, July 04, 2010

Tama na kasi ang pang-aabuso!

Para sa mga sutil at pasaway na mga pulitiko: Sana naman po eh gamitin ninyo ang pera ng taumbayan sa tamang paraan. Hindi kami nagbabayad ng buwis para lang ibili nyo ng magagarang sasakyan na may wang-wang tapos ipagtatabuyan ninyo kami sa kalsada kapag kayo'y dumaraan.

Pare-pareho lang tayong nagmamadali at may pupuntahan. Sinong may sabing mas importante ang lakad ninyo kaysa sa amin?

No comments:

Related Posts with Thumbnails